×
Yvan GuiliniSharon KelleyDef Dames DopeOther artists

Download or stream:
Download ringtone Android & WP

Download ringtone Iphone

Android
Install :
Settings --> Sound & notification --> Ringtone or Phone ringtone --> other sounds (or the "+" right above) --> Yvan Guilini - Sunny Groove - ringtone.mp3

Installeren :
Instellingen --> geluid --> beltoon --> Toevoegen (of de "+" rechtsboven) --> Yvan Guilini Sunny Groove - ringtone.mp3

Iphone
install:
Not Possible to get it the easy way like other platforms. Iphone don't allow to select a own ringtone. So you need a pc or mac to do it, with Itunes and sync to you're Iphone.
Follow the next steps to get it on the Iphone:
download with mac or pc.
play it with Itunes.
Sync with you're Iphone.
Settings --> sounds --> ringtone

installeren:
In tegenstelling tot andere systemen, laat Iphone het niet zomaar toe om een ringtone naar keuze te zetten. Dus moet je dit op een andere manier doen, maar hier heb je wel een pc of mac voor nodig met Itunes en sync met je Iphone.
Stappen die je zou moeten volgen:
Downloaden met mac of pc.
Afspelen met Itunes.
sync met u Iphone.
Instellingen --> geluiden --> beltoon